Ви Джи Еф изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България. Инвеститор на проекта е Петрол Инвест Трейдинг Груп, а заданието – надграждане и стабилизиране на прилежащ терен за изграждане на бензиностанция и осигуряване устойчивостта му във времето.
Комплексната система, с която е изграден укрепващият армонасип, дава възможност за оптимално усвояване на съществуващия терен, съгласно границите на имота.

На мястото е изградена конструкция тип армиран насип, състояща се от два типа продукти от двойно усукана хексагонална телена мрежа с високо антикорозионно покритие. Основата (вис. 4-8 м) е комбинация между фабрично плетени габиони и Терамеш модулни системи с вертикално каменно лице с армиращи опашки, спомагащи за поемането на експлоатационните и други въздействия, както и за редуциране на деформациите. Втората зона е висока 3 – 14 м и е изградена от фабрични модулни системи Зелен Терамеш с наклонено на 70° лице, зад което е положена биорогозка и слой хумусна почва, благоприятстващи развитието на растителност. Модулите в тази зона от конструкцията също притежават армиращи опашки, които функционират по сходен начин с тези от основата на съоръжението. С цел оптимизиране на решението, модулните елементи са дублирани с армиращи високоякостни геомрежи в дълбочина. Дължината на изградената конструкция е 154 м, а височината ѝ надвишава 20 м. Обектът се намира в близост до Републикански път I-5, в землището на с. Лозенградци (обл. Кърджали).

Ви Джи Еф притежава опита и капацитета да дава и реализира ефективни решения, свързани със стабилизиране на конструкции и усилване на слаби земни основи.