Преди началото на сезона с обилни дъждове и снеготопене, в следствие на направените огледи бе установена необходимостта от ремонт на облицовката на довеждащ канал към водноелектрическа централа в района на гр. Кочериново, с цел да бъдат минимизирани загубите на вода от него.

Във връзка с извършването на ремонтните дейности по съоръжението ВИ ДЖИ ЕФ изготви техническо предложение и достави геосинтетичнa мембранa от полимер модифициран битум Coletanche ES 2. Мембраната е положена в кратки срокове, така че да бъде своевременно възстановена работата на централата.

Серията от геомембрани Coletanche, произведени от полимер модифициран битум, са подходящи за прилагане както при новостроящи се хидротехнически съоръжения, така и при извършването на ремонтни дейности на съществуваща инфраструктура. Благодарение на своята структура, състояща се от противокоренов филм, стъклофибърна мрежа, нетъкан геотекстил, SBS еластомерен битум и пясъчна посипка, мембраните могат да се полагат върху различни по вид основи (бетонни, каменни или почвени) без необходимост от специална обработка на повърхността.  Като допълнение мембраните Coletanche са UV устойчиви и благодарение на включената пясъчна посипка не изискват допълнителни дейности по покриване и предпазването си.

Едно от основните им предимства е технологията на монтаж и доставката на големи ролки, които позволяват полагането да се извършва в изключително кратки срокове, особено важно при обекти в активна експлоатация, при които не е желателно да има дълъг период, в който не функционират.