Вълноломът във Варна е една от емблемите на морската ни столица. Той е изграден между края на 19-ти и началото на 20-ти век и броени дни след това за съжаление потъва с поне 4 м. Следва възстановяване, при което е разширена основата му, изграден е морския фар и е издигнат перпендикулярния на него южен вълнолом. През 2014 г. е направено ново укрепване на първите 100 м и е изградена преграда от камъни и тетраподи, която трябва да поема големите вълни и да предпазва съоръжението от евентуална ерозия. Така приключва първият етап от предвидената реконструкция на Вълнолома.

При изпълнението на втори етап от ремонтно-възстановителните мероприятия на вълнолом Варна, като част от решението за укрепване на челната част на съоръжението са използвани Reno матраци с най-висока степен на антикорозионна защита в комбинация с полипропиленов геотекстил. 

          

Във връзка със спецификата на изграждане на укрепването на съоръжението е предвидено фабричните матраци с размери 6 х 2 х 0.23 м бъдат сглобени и напълнени на сушата. В последствие напълнените модули са монтирани „под вода” с помощта тежка техника и водолазен екип. Благодарение на вида на мрежата и равномерното преразпределяне на натоварването е възможно поемането на деформациите от мрежата при повдигането на напълнените модули и последващ монтаж, без да се наруши цялостта им.

Видът на антикорозионната защита е избран, за да отговори на екстремните условия на работа на матраците – силно агресивна среда – солена вода в съчетание с променливо вълново течение и температурни амплитуди. Polimac покритието на телта е специално разработено с по-висока устойчивост на абразия и механични повреди, както и на UV въздействие. Благодарение на тези качества проектният еклплоатационен живот на модулите се удъжава над 100 год. 

Доставените и положени матраци притежават EPD certificate за липса на въздействие върху околната среда .