Представяме Ви едно иновативно решение за изграждане на зелен покрив върху скатна конструкция, за чието изпълнение възложителите се довериха на Ви Джи Еф Инженеринг.

Обектът, който заслужава внимание, се намира в гр. Велико Търново. Историята му е не по-малко интересна и от тази на града – постройката е бивша плевня, претворена в арт ателие с барбекю и огнище. Покривът на плевнята е надграден и е в унисон с природата.
Избрана е дървена конструкция за целта, оформена изцяло в натурална форма. Във времето се изгражда зелен покрив, като първоначалното решение е било насипване на хумусна почва върху платно геотекстил без полагане на хидроизолационна мембрана. Това води до протичане на покрива и собствениците на тази иновативна постройка, пристъпват към ремонтни дейности, които да предотвратят появата на нови течове. Полага се синтетична хидроизолация и възложителите се обърнаха към специалистите от Ви Джи Еф за системно решение и изпълнение на зеления покрив, на който те държат. 

 

Решението, което предостави екипът на Ви Джи Еф Инженеринг, бе полагане на система „Покрив Градина“ с височина 7,5 см. По този начин желанието на възложителите да се изгради полуинтензивен зелен покрив, който да се свърже с естествения терен, стана възможно. Системата ще осигури задържане на плодородната почва при дълбочина на почвения слой, оптимална за развитието на растения. По този начин зачимяването, което озеленителите изпълниха след монтажа на системата, ще се развива в благоприятни условия и няма да има опасност от загиване поради недостиг на почвен слой.

 

EcoWeb Garden (покрив-градина) е система, която е създадена от здрави и устойчиви във времето материали. Разработени са решения, които я правят приложима при изграждане на интензивни и екстензивни зелени скатни покриви. Благодарение на нейните функции, свличането и изнасянето на почва и растения се предотвратява, а перфорациите ѝ осигуряват оттичане на водата. 

 

Тази многокомпонентна системa е с широко приложение. Подходяща е за използване при вертикално планиране на терена, повърхностно укрепване, моделиране, създаване на геопластики, както и стабилизиране на брегоре при изграждане на изкуствени реки и езера. Систамата прави възможно създаването на устойчиви скатове в дворното пространство и ползволява засаждането на храстова и дървесна растителност.

За усилване на основи под паркинги, алеи и автомобилни подходи Ви Джи Еф разработи системите Drain Road и Grass Road. Това също са многокомпонентни системи. Различните им височини позволяват гъвкави и рационални решения както при създаване на зелени площи и моделиране на терена, така и при създаване на пешеходни и автомобилни настилки.

Покривът, който Ви Джи Еф Инженеринг изгради, е многоскатен, изцяло с натурална форма, като в ниските си части прелива към теренните форми. Част от системата EcoWeb Garden е запълнена с чакъл и оформена като плочопътека. Останалата част от покрива е озеленена в композиция от седумни килими и тревен чим, преливащи към естествения терен.