В планинските райони в следствие на повърхностна ерозия, породена от въздействие на околната среда (дъжд, вятър, температурни амплитуди), е необходимо да се предвидят мероприятия по защита на съществуващите, както и на новооткрити откоси. Изборът на система за защита от падащи камъни и компоненти към нея се определя от особеностите и харектеристиките на защитавания откос.

Ви Джи Еф изготви проектно решение и консултира за изграждане на защита от падащи камъни при новооткрития участък от Обходен път на гр. Габрово. На част от откосите е приложена система, включваща високоякостни мрежи Steel Grid HR с фабрично вградени стоманени въжета през 30 см и 100 см в комбинация с корави и въжени анкери.

Високоякостните композитни стоманени мрежи Steel Grid HR са специално разработени за защита на скални и почвени откоси. Системата се състои от хексагонална двойно усукана телена мрежа с антикорозионна защита и фабрично вплетени в зоната на двойната оплетка стоманени поцинковани въжета. В зависимост от проектните изисквания системата може да се комбинира с анкериращи системи, HEA панели и допълнителна система от стоманени въжета, за да осигури ефективна и дълготрайна защита на откоса.

Екипът от специалисти на Ви Джи Еф притежава дългогодишен опит в предоставяне на технически решения, доставката и изпълнението на системни решения при инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околната среда.