За да се облекчи трафика по южната дъга на гр. София, се работи усилено по изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост. Проектът предвижда изграждане на шест лентов път с габарит 46 м, както и 4 пътни възела, пешеходни надлези и мостове при преминаване на р. Искър и р. Кална.

Ви Джи Еф съдейства при изготвянето на техническото решение и извърши доставката на система MacRes, армонасипна конструкция, тип сегментна стена с бетонови панели, предвидена за изграждане пътни възли Младост и Горубляне от трасето на изграждания участък.

Системата MacRes:

Системата MacRes е предпочитано решение за изграждане на армиран насип в градски зони, където наличието на съществуващи имотни ограничения не позволява възможността да се развие стандартен пътен откос. Комбинацията от бетонови панели и усилващи в дълбочина на насипа високоякостни полимерни геоленти подпомага използването и при конструиране на насипи, подложени на големи натоварвания. Вертикалността на бетоновото лице спомага и за съществената редукция на обема на пътния насип. Системата се изгражда от предварително произведени, различни по вид бетонови панели, което обуславя липсата на мокри процеси и скъсява времето за изпълнение и общата стойност на строителните работи.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит при доставката и изпълнение на системи за изграждане на армирани насипи при инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околната среда.