Модулните решения все повече са избора на инвеститори, проектанти и частни клиенти не само за изпълнение с подпорни функции, но и за архитектурни елементи и повишаване естетическия вид на дворното продстранство. Те са удачен и природосъобразен избор за създаване на бордюри, цветарници, кашпи, основа за огради, облицовка и др. Върху армонасипна конструкция  Зелен терамеш Ви Джи Еф Инженеринг изпълни част от новите специални модулни решения по дълготраен и качествен начин. 

Решението, което реализирахме, бе монтаж на модулни конструкции BoxGround, което играе ролята на нестандартен парапет. Освен висококачествените материали, от които е изградена модулната система, възможността тя да бъде запълнена с цветен декоративен камък, комбинация с естествен материал като дървесен мулч, цветен чипс и др., позволява разнообразие и придава високи естетически свойства.
Модулите са разработени с възможност двустранно да бъдат озеленени с растителност, включително и в горната си част, което облагородява допълнително пространството.  Мулчиращата биорогозка, положена на местата, определени за засаждане на растителност, благоприятства за развитието ѝ и възпрепятства плевелната растителност.

Серията модулни решения включва също и модули BoxWall, които са специално разработена конструкция, предназначена за облицовка на стомано-бетонни и подпорни стени  и др. Използването на модули осигурява мобилност и бърз монтаж на съоръжението. Те също имат разнообразен избор от запълващ материал – декоративен камък, естествен или цветен мулч и др. Всеки модул е рамкиран с метален профил, който допринася за стабилност. Системата е подходящо решение за вертикално озеленяване, позволявайки засаждане на широк спектър от декоративна растителност, което да облагородява средата. Тук също монтираната биорогозка допринася за ествената визия и благоприятства развитието на растителността. 

Ви Джи Еф Инженеринг притежава капацитета да се справя с предизвикателства, както и да разработва индивидуално нестандартни решения, които повишават стойността на дворното пространство.