Бонония Естейт е новострояща се винарска изба с бутикова хотелска част, ресторант, СПА зона и рекреационни площи, разположена непосредствено до брега на р. Дунав в района на с. Кошава.

Разширението на прилежащата територия ще предостави възможност за посещение на впечатляващата реставрирана сграда от 1895 г. и достъп до много рекреационни дейности, които ще направят избата още по-привлекателна.

Част от предвижданите разширения включват създаване на богато озеленени паркови площи, от които посетителите ще могат да се насладят на живописните пейзажи край р. Дунав.

В участъците, разположени край водоеми, често срещано явление са процесите на брегова ерозия. Стръмните откоси в подножието на винарската изба са изложени на много геоморфологични процеси, които създават предпоставка за свличане и ерозия. За решаването на тези проблеми бе гласувано доверие на специалистите от Ви Джи Еф.

Предизвикателството, пред което се постави екипът на Ви Джи Еф, е предоставяне на техническо решение за укрепване на стръмен, силно ерозирал откос, представляващ част от брега на р. Дунав. Предвижда се в подножието на откосът да има пейзажна алея, която ще позволява на посетителите разходка по брега.

Решението на екипът на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг, бе укрепване с геоклетъчна система EcoWeb Garden, прошнурована с полипропилови въжета. Откосът е с площ 900 м2 и разделен на две части с берма по средата, през която ще минава канавка за събиране на дъждовните води.

EcoWeb Garden e многокомпонентна система, създадена от здрави и устойчиви във времето материали. Основен елемент на системата са ултразвуково заварени ленти, които в разгънато състояние имат формата на пчелна пита. Системата има широко приложение – подходяща е както за стабилизиране на откоси, така и за усилване на различни основи. Геоклетъчните системи са материали, устойчиви на биорогична корозия, както и на различни замърсители, които могат да се съдържат във водоемите и водохранилищата.

След монтирането на геоклетъчната система и запълване с хумусна почва чрез озеленяване с декоративна расителност, изискваща минимални грижи, върху стръмният участък ще бъде изобразено логото на винарската изба.