Ви Джи Еф достави геоклетъчна система за усилване на основа при изграждане паркинга на “Lidl” Слънчев Бряг.

За достигане на носимоспособността на паркинговата основа на магазина съгласно проектните предписания е използвана геоклетъчна система среден тип с височина 200 мм. 

Геоклетъчните системи са произведени от текстурирани ленти от полиетилен висока плътност споени по между си фабрично с ултразвукови заварки. Допълнителната перфорация на лентите заедно с текстурирането им увеличава сцеплението между системата и материала, използван за запълването ѝ, както позволява и отвеждане на постъпилите подпочвени и/или повърхностни води от зоната на усилване. 

Благодарение на стуктурата на системата – като пчелна пита в разпънат вид, запълнена с подходящ материал, тя преразпределя натоварването, получено от преминаващия автомобилен трафик, така, че да намали деформацията в основата. В зависимост от направените геоложки изследвания на основата и необходимостта на проектното решение, се избира височината и типа на геоклетъчната система, както и геотекстила, който се полага заедно с нея в основата.

Едно от предимствата на геоклетъчната система в приложенията ѝза усилване на основи е, че веднага след разпъване и запълване с предвидения по проект инертен материал, над нея може да преминава механизация за разстилане, уплътнение и изпълнение на последващите пластове от пътната конструкция. 

Всички материали се произвеждат в съответствие с европейските и национални изисквания. За допълнителна информация и консултация относно приложението на геоклетъчните системи може да се обърнете към нас .