ParaLink са споени геомрежи, част от продуковата гама „Геосинтетика” на Ви Джи Еф. Те се състоят от композитни ленти с якост на опън до 1600 kN/m в надлъжна посока. Свързани  са помежду си с напречни връзки. Всяка единична лента е произведена от високоякостни полиестерни влакна с нисък коефициент на пълзене, които са обвити в полипропиленово покритие. При нужда от усилване в двете посоки, мрежите се полагат на 2 пласта – с надлъжно и напречно разположение на носещите ленти. 

Основното приложение на този вид геомрежи е за усилване на слаба основа под високи насипи или над пилотна система с цел редуциране броя на пилотите и преразпределяне на натоварванията, получени от основния насип изграден над тях. 

При рехабилитацията на Път II-81, Костинброд-Берковица-Монтана в един от участъците геоложкото проучване показа нужда от изграждане на пилотна система за укрепване на терена в дълбочина. В техническото решение бе предвидено полагането на мрежи ParaLink с якости 400 kN/m и 500 kN/m за изграждане на заздравяващ пласт над пилотната система, с което допълнително да се предотврати появата на деформация след изграждане на основните пластове на пътното трасе.  

Геомрежите от серията ParaLink притежават сертификат за екологичен продукт (EPD Certificate) за липса на вредни въздействия върху околната среда.