Като един от изпълнителите на хидроизолационните дейности по ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня“, изборът на Ви Джи Еф Инженеринг, на тунелната хидроизолационна система е направен като са взети под внимание съвкупност от фактори като:

  • спецификата на конструкцията
  • продължителността на експлоатация на съоръжението
  • наличието на течове и пукнатини и др.

Избраното техническо решение за изпълнение на изолационните дейности включва:

  • хидроизолационна PVC мембрана, едностранно каширана с геотекстил 500 г/м2, с възможност за бърз и технологичен монтаж. Хидроизолационните платна се снаждат с тестов канал, с възможност за контрол на водоплътността на заваръчния шев
  • за надеждна защита на хидроизолационната система се монтира дренажен геокомпозит MacDrain W 3060, който се полага върху съществуващата тунелна конструкция и служи за защита на хидроизолацията и площен дренаж по сечението на тунела. Геокомпозитът е съставен от дренажно ядро от екструдирани полипропиленови нишки и е каширан с нетъкан термично споен геотекстил с разделителни, защитни и дрениращи функции. Дренажният капацитет е от 0,8 до 1,6 л/м.с.