НачалоПродуктиГеосистемиГеосинтетични продукти

Геосинтетични продукти

Синтетични рогозки

Синтетични рогозки

Синтетични рогозки от триизмерна полипропиленова мрежа, която може да бъде допълнително армирана в процеса на производство, с приложение в системи за ерозионен контрол и укрепване на откоси.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Синтетични рогозки

Геомрежи

Материали от свързани помежду си геосинтетични ленти с приложение при изграждане на армирани насипи и усилване на земни основи под пътни и жп насипи.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Синтетични рогозки

Геотекстил

Геотекстилите представляват материали от полиестерни или полипропиленови влакна с приложение във всички сфери на строителната практрка.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Синтетични рогозки

Геомембрани

Непропускливи мембрани с приложение при изграждане и рекултивация на депа за отпадъци, изкуствени водоеми и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Синтетични рогозки

Геоглинени екрани

Фабрично произведен проивофилтрационен екран, който се състои от експандиращ минерал контморилонит, защитен от два пласта геотекстил.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Синтетични рогозки

Дренажни композити

Фабрично споени системи за площен дренаж, съставени от няколко слоя геосинтетични материали: силно порьозна сърцевина в комбинация от една или две страни с филтриращ или непропусклив материал.

ВИЖТЕ ОЩЕ