НачалоПродуктиИзосистемиСинтетични хидроизолации

Синтетични хидроизолации

EVA/ EBA хидроизолации

EVA/ EBA хидроизолации

EVA/EBA мембраните съчетават предимствата на PVC (гъвкавост и лесна заваряемост) и TPO хидроизолациите (химическа и био- устойчивост) и намират приложение в покривни системи, включително зелени и соларни покриви.

ВИЖТЕ ОЩЕ
EVA/ EBA хидроизолации

PVC хидроизолации

Синтетичните PVC хидроизолационни мембрани Alkorplan са произведени на базата на гъвкав поливинилхлорид. Благодарение на качествата на материала, той намира широко приложение в хидроизолационни системи за гражданското, промишленото и инфраструктурното строителство, както при нови, така и при ремонти на съществуващи обекти.

ВИЖТЕ ОЩЕ
EVA/ EBA хидроизолации

TPO хидроизолации

Синтетичните EverGuard TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиолефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори.

ВИЖТЕ ОЩЕ