Протектор за капкови маркучи BlueLite-NET

Протектор за капкови маркучи BlueLite-NET

Описание

Представлява ново и технически усъвършенствано решение, което разпределя водата равномерно, задържа я в почвата, като по този начин намалява разхода за напояване.
Решението е комбинация от капков маркуч, покрит с BLUELITE-NET, които се поставят директно в почвата. За по-ефикасно действие може да се използва в комбинация с водозадържаща мрежа LITE-NET. 

Предимства

  • Икономично напояване на дървесно-храстова растителност;
  • Защитава капковия маркуч от запушване с фини частици или израстване на корените вътре в него;
  • Устойчив материал на ултравиолетови лъчи;
  • Равномерно разпределяне на водата за напояване;
  • Възможност за ползване на обикновен капков маркуч;
  • Изключително ефективно решение при изграждане на покрив-градини.

Приложение

Системата BLUELITE-NET е приложима в различни ситуации за напояване на дървета и нови насаждения, както и специално за селскостопанския сектор (например: лозя, ниви, зеленчукови, овощни градини и др).