Клещи за обтягане на тел

Клещи за обтягане на тел

Описание

За натягане на свързващите елементи при монтаж на анкерни системи. Позволява работа със стоманени въжета с диаметър до 6 мм, като по време на натягането измерва приложеното усилие.
При необходимост клещите за обтягане на тел могат да бъдат отдавани под наем.