APAO битумни хидроизолации

APAO битумни хидроизолации

Описание

APAO битумните  мембрани съчетават предимствата на APP и SBS хидроизолациите:
 • устойчивост на топлина и UV лъчи;
 • изключителна огъваемост;
 • лесно полагането при по-ниски температури;
 • много голяма якост на механично натоварване;
 • отлична адхезия към основата;
 • дименсионна стабилност.
Този тип хидроизолации не са чувствителни към UV лъчи. Поради това, APAO битумните мембрани не се нуждаят от минерална посипка или допълнителна тежка защита.
Произвеждат се от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, аморфен поли-алфа олефин (АPAO) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.

Благодарение на високата съвместимост на APAO молекулите с битума, се постигат отлични, дълготрайни и постоянни качества на хидроизолационните мембрани.

АPAO хидроизолационните мембрани в гамата на ВИ ДЖИ ЕФ са производство на General Membrane.

Приложение

 • Едно и двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури;
 • Соларни покриви.

Параметри

 • Нечувствителност към топлинно стареене;
 • Непроменящи се показатели във времето;
 • Възможност за полагане в еднослойни хидроизолационни системи.

Видове

 • Phoenix Super APAO -35°C;
 • Galaxy APAO -25°C.