Биорогозки

Биорогозки

Описание

Представляват биоразградимо покритие, състоящо се от 100% кокосови влакна, армирани с различни по якост мрежи. В зависимост от конкретните условия на терена и приложението, се предлагат няколко вида биорогозки.