Биорогозка HDC 400

Биорогозка HDC 400

Описание

Специална биоразградима армираща рогозка, изградена от две различни високоякостни кокосови мрежи, пришити към разделящ слой от кокосови влакна. Този тип високоякостни органични рогозки са най-подходящи за овладяване на повърхностна ерозия при стръмни участъци до 70°, както и за стабилизиране на водни участъци, подложени на потоци с висока скорост.

Приложение

  • Ерозионен контрол при стръмни участъци до 70°;
  • Стабилизиране на водни участъци, подложени на потоци с висока скорост.

Предимства

  • Природосъобразно решение;
  • Поддържа влагата в почвата;
  • Балансира температурата в почвата и осигурява по-лесно прихващане и добро развитие на растенията;
  • Позволява укрепване на стръмни терени с наклон до 70°.

Параметри

  • Ширина (m) – 2,40 m;
  • Дължина (m) – 25 m;
  • Площ (m²) – 60 m²;
  • Дълговечност – 36 месеца.