Битумна мембрана Flexobit

Битумна мембрана Flexobit

Описание

Flexobit е система, гарантираща надеждност и ефективност в сравнение с конвенционални решения със стандартни полимер-битумни мембрани. Специфичната структура на мембраната гарантира хомогенните й характеристики, както по цялата й площ, така и в зоната на отделните снаждания. Flexobit е високоеластична и може да бъде модулирана във всички посоки, което спомага за бързата, лесна и надеждна обработка на детайлите (ъгли, преминавания, пилоти).

Предимства на Flexobit

  • 1000% удължение с последващо пълно възстановяване на размера;
  • Мембраната е модулируема и в трите направления;
  • 5 мм хомогенна дебелина на мембраната;
  • Без пълнители;
  • Без вградена армировка;
  • Висока статична и динамична устойчивост на пробиване – „самовулканизиращ се" материал;
  • Надеждно фиксиране на мембраната в зони и при детайли с висока сложност на изпълнение;
  • Снадките притежават същите характеристики като самата мембрана;
  • Заема всякакви форми без необходимост от предварително разкрояване.