Пароизолация

Пароизолация

Описание

Битумната мембрана Gemini Vapor APP-10°C се използва като парна бариера в покривни изолационни системи, с цел предотвратяване навлизане на влага от вътрешността на сградата в топлоизолационния слой.
Армировката на Gemini Vapor е полиестерна, което гарантира високи якостни характеристики на мембраната. Комбинирана с алуминиево фолио тя е абсолютна пароизолация.
Битумният композит на Gemini Vapor се състои от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АPP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.