Самозалепващи битумни мембрани

Самозалепващи битумни мембрани

Полимер-битумни мембрани с двоен композит на базата на:

  • стирен-бутадиен-стирен(SBS) полимер с допълнение от специални смоли, повишаващи допълнително лепилните свойства на материала (долна повърхност);
  • атактен полипропилен (APP) полимер (горна повърхност).

Самозалепващите се битумни мембрани са подходящи при изолиране на покриви и/или зони, където е невъзможно и/или нежелателно използването на газопламъчно полагане с открит огън. Прилагат се като подложен, междинен или завършващ пласт хидроизолация.

Модели

  • Halley P – SBS/APP -25 ◦C;
  • Halley P Mineral – SBS/APP -25 ◦C;
  • Halley ST Mineral – SBS/APP -15 ◦C.

Параметри

  • UV устойчивост;
  • топлоустойчивост;
  • много добра дименсиална стабилност;
  • отлична огъваемост при ниски температури.