Термоактивиращи се битумни мембрани

Термоактивиращи се битумни мембрани

Описание

Термоактивиращите се битумни мембрани притежават отлична гъвкавост и повишена топлинна адхезия към най-разпространените материали, използвани в строителството и особено към EPS и XPS топлоизолационни панели.
Произвеждат се от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен-бутадиен-стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Благодарение на специфичната  формула на композита, тези материали могат да бъдат залепвани директно върху повърхности, които не позволяват третиране с открит огън. При газопламъчното изпълнение на завършващия хидроизолационен пласт, топлината активира допълнително лепилните свойства на термоактивиращата се мембрана, като осигурява здрава и надеждна връзка към основата /топлоизолационния материал/.
Редуцират разходите за изпълнение на хидроизолационната система, поради едновременното еднократно газопламъчно третиране на двата пласта хидроизолация.

Приложение

Термоактивиращите се мембрани се прилагат като подложен слой при двупластови хидроизолационни системи на покриви и тераси.

Модели

  • Тermostar P;
  • Termostar V.

Параметри

  • Добра гъвкавост при ниски температури;
  • Отлични лепилни свойства;
  • По-ниски разходи за изпълнение на хидроизолационната система.