Дренажни композити

Дренажни композити

Описание

Представляват фабрично споени системи от няколко слоя геосинтетични материали: силно порьозна сърцевина в комбинация от едната или двете страни с филтриращ или с непропусклив материал.

Приложение

  • защита на геомембрани при сметища и хидротехнически съоръжения, когато се изисква поддържане на висока проводимост на вода и вентилация на газове, както и висока химична и бактериална устойчивост;
  • дренажни системи зад подпорни стени, устои на мостове и стръмни откоси, които намаляват хидростатичния натиск;
  • при основи, тунели и други подземни конструкции, за предотвратяване на проблеми, свързани с инфилтрация на вода.

Решения:

Проекти: