НачалоПродуктиГеосистемиМатериали от двойно усукана телена мрежаДвойно усукана телена мрежа за армиране на асфалтови настилки

Двойно усукана телена мрежа за армиране на асфалтови настилки

Двойно усукана телена мрежа за армиране на асфалтови настилки

Описание

Road Mesh® представлява двойно усукана телена мрежа, с напречно усилващи стоманени пръти, характеризираща се с висока якост на опън.

Триизмерната геометрия благоприятства сцеплението с положения материал, като осигурява оптимално разпределяне на товара и добро съпротивление на срязване. Армирането на асфалта ограничава образуването на пукнатини и коловози в пътната настилка и спомага за удължаване на експлоатационния ú срок.

Армиране на асфалтова пътна настилка с цел ограничаване:

  • Предаване на пукнатини от долен пласт / биндер/ към износващ пласт на пътната настилка;
  • Формиране на пукнатини вследствие износване/ умора/ на материала;
  • Възникване на пукнатини вследствие на температурни колебания;
  • Образуване на коловози и нагъвания по време на експлоатация;
  • Дефекти в настилката при разширения на пътното платно;
  • Напукване на пътната настилка по направление на оста на пътя, в близост до външен ръб на пътното платно;
  • Последиците при пропадане на някой от пластовете на пътната конструкция;
  • Възможни дефекти при надграждане на бетонови настилки;
  • Напукване на асфалтовата настилка при пътища подложени на големи натоварвания.