EcoWeb Garden

EcoWeb Garden

Описание

Геоклетъчна система, която в разпънато състояние наподобява пчелна пита. Съставена е от ултразвуково заварени,  HDPE ленти. Секциите се разгъват, като устойчивостта и целостта на системата се осигуряват посредством специални свързващи елементи и J-пинове. Разпънатата геоклетка се запълва с подходящ материал като: чакъл, хумус или пясък.

Приложение

  • За усилване на слаби основи под паркинги, алеи и за изграждане на чакълирани паркинги и алеи, екопътеки;
  • При изграждане на автомобилни подходи, паркинги, алеи и други площи в дворното пространство, изградени чрез насипване на чакъл или друг вид инертен материал.

Предимства

  • Висока надеждност и носимоспособност;
  • Дълготрайност;
  • Опростен монтаж, неизискващ специални умения;
  • Възможност за запълване с широка гама материали.

Решения:

Проекти: