EVA/ EBA хидроизолации

EVA/ EBA хидроизолации

Описание

Alkortec e висококачествен синтетичен хидроизолационен материал, произведен на базата на EVA (етил – винил ацетат) или EBA (етил – бутилдиен ацетон). EVA/EBA мембраните съчетават предимствата на PVC (гъвкавост и лесна заваряемост) и TPO хидроизолациите (химическа и био- устойчивост).

Приложение

Покривни системи, включително покриви-градини и соларни покриви.

Предимства

  • Еднопластова хидроизолационна система с бърз, лесен и технологичен монтаж, независимо от външните условия;
  • Изключителна устойчивост на микроорганизми – идеално решение при баластови системи и зелени покриви;
  • Отлична химическа устойчивост – подходяща за ремонт на покриви със съществуващи битумни мембрани и на места с агресивна среда;
  • Възможност за удължаване на гаранцията в зависимост от проекта от 10 на 15 години за EVA хидроизолационна мембрана, и до 20 години за EBA хидроизолационна мембрана 1.8 мм;
  • UV устойчивост. Кореноустойчивост;
  • Устойчивост на високи, екстремно ниски температури, киселини и битум.