Фабрични елементи за чакаща армировка

Фабрични елементи за чакаща армировка

Описание

Фабрично сглобени и окомплектовани армировъчни детайли с двуредова армировка от предварително огънати и формувани фусове за закотвяне между стоманобетонни елементи на различните етапи на грубия строеж.