Фотоволтаични битумни керемиди

Фотоволтаични битумни керемиди

Описание

Tegosolar съчетава предимствата и характеристиките на:

  1. Битумните керемиди като хидроизолационно решение за скатни покриви;
  2. Уникалните качества на гъвкавите фотоволтаични модули от тънък филм за производство на електроенергия посредством слънчевата радиация.
Tegosolar е истинска фотоволтаична керемида. Тя е гъвкава, с технологична и опростена схема на монтаж и осигурява максимална свобода за проектиране на покриви с висока архитектурна стойност.

Приложение

Част от интегрирана фотоволтаична система за скатни покриви с битумни керемиди. Подходяща е за инсталиране върху нови или  реновирани покриви на жилищни, обществени, индустриални и търговски сгради.

Параметри

  • Висока производителност;
  • Приложимост върху покриви с различен наклон;
  • Ниско тегло;
  • Без необходимост от допълнителна конструкция;
  • Без пробив на покривното покритие;
  • Устойчивост на градушка;
  • Самопочистващо се покритие при дъжд и др..