General Reflect BASE рефлексна покривна боя

General Reflect BASE рефлексна покривна боя

Описание

General Reflect BASE е бяла боя на водна основа с висока светлоотразителна способност. Употребата на специални полимери при производството на боята осигурява надеждна адхезия към битумни мембрани.
Сред най-важните свойства на материала са: изграждане на силно светлоотразяваща бариера срещу слънчевите лъчи и отлични топлоизолационни качества, което води до по-добра енергийна ефективност.

Приложение

General Reflect BASE е подходящо покритие и защита за пластомерни полимер-битумни мембрани по нови, съществуващи и соларни покриви. Може също да се използва върху бетонови, фибро-циментови, дървени и метални повърхности.