General Reflect PLUS – рефлексна покривна боя

General Reflect PLUS – рефлексна покривна боя

Описание

General Reflect Paint PLUS е бяла боя на водна основа, която притежава изключителна светлоотразтелна способност. Произведена е по нанотехнология с керамични микросфери. Употребата на специални полимери при производството на боята осигурява отлична адхезия с покривни битумни мембрани.

Приложение

General Reflect PLUS е подходящо покритие и защита за пластомерни полимер-битумни мембрани по нови, съществуващи и  и соларни покриви. Приложима е също върху бетонови, фибро-циментови, дървени и метални повърхности.