Геомембрани

Геомембрани

Описание

Геомембрани, произведени от висококачествен полиетилен с висока плътност ( HDPE )
Композитни геомембрани, произведени от SBS Еластомер модифициран битум с точка на топене 115 оС .

Приложение

  • Осигуряване на водонепропускливост по дъното и откосите на депа за отпадъци;
  • Предотвравяване проникването на дъждовна вода при рекултивация на сметища;
  • Предотвратяване на филтрация при язовирни стени, изкуствени водоеми, напоителни и отводнителни канали.