Геотекстил

Геотекстил

Описание

Материали от полиестерни или полипропиленови влакна. Благодарение на изключителните си механични качества, както и на химическата устойчивост на полимерите от които се произвежват , геотекстилите намират приложение във всички сфери на строителната практика.

Приложение

  • Разделителна функция – предотвратяване смесването на различни по фракция слоеве;
  • Дренираща функция – събиране и отвеждане на подпочвени води;
  • Филтрираща функция – задържане на почвените частици и предотвратяване тяхното изнасяне под действието на хидродинамични сили;
  • Стабилизираща функция – осигуряване на допълнителна якост на почвата чрез усилване и преразпределяне на натоварването;
  • Защитна функция – предпазва други елементи на системата от механични увреждания.

Решения:

Проекти: