НачалоПродуктиГеосистемиАнкериIBO анкери/Самопробивни анкери, въжени анкери и корави анкери

IBO анкери/Самопробивни анкери, въжени анкери и корави анкери

IBO анкери/Самопробивни анкери, въжени анкери и корави анкери

Описание

IBO анкерите се състоят от следните компоненти: анкерна щанга – служи за пробивна щанга, инженционна тръба и носещ елемент в различните етапи от изпълнението, пробивна корона, муфа, планка и гайка.

Въжените анкери се състоят от спираловидо стоманено въже с цинково покритие. Ухото на анкера е защитено с тръба от неръждаема стомана и е допълнително усилено с напръстник. Двете въжета на анкера са захванати едно за друго посредством метални клипси.

Коравите анкери се сътоят от плътна анкерна щанга с груба резба за добро сцепление между циментовия разтвор и стоманата, дистанционери, планка и гайка.

Приложение

IBO и коравите анкери намират приложение при:

  • Укрепване на скални и почвени масиви;
  • Част от системи за защита от падащи камъни:
    • При пасивна защита от падащи камъни намират приложение при захващане на системата по билото и в основата на укрепвания участък;
    • При активна защита от падащи камъни служат за захващане на системата по билото, по повъхността и в петата на откоса;

Въжените анкери се прилагат най-често като най-горни анкери при системи за защита от падащи камъни тип „завеса” и гъвкави преградни системи използващи мрежи (в основи на барирери за защита от падане на отделни скални късове и бариери при поройни дерета).

Видове

  • IBO анкери/Самопробивни анкери;
  • Въжени анкери;
  • Корави анкери.