Дренажен геокомпозит за футболни игрища

Дренажен геокомпозит за футболни игрища

Описание

Terradrain Football е високо ефективен площен дренажен геокомпозит, специално разработен за прилагане под настилки от изкуствена трева.
Успешно замества традиционните дренажни решения за спортни игрища, изпълнени със слоеве естествен насипен материал (ситен пясък, едър пясък, чакъл и баласт) и дренажни тръби.
Terradrain Football осигурява отлични еластичност и рикошет, изключително важни за безопасността на спортистите. Допринася значително за предсказуемо движение на топката, както и за възможно целогодишно използване на терена.
Материалите Terradrain Football са одобрени от Италианската Аматьорска Футболна Лига.

Terradrain Football D10 TRT

Геокомпозит за площно отводняване, произведен чрез продължително термично спояване на екструдирана сърцевина от моно влакна с два вида геотекстили за разделяне и филтрация.

Terradrain Football D10 MRT

Състои се от екструдирана сърцевина от полимерни моновлакна, термично споени с геотекстил (GTX) за разделяне и филтрация и полимерна мембрана за разделяне.