Тип D-50T

Тип D-50T

Описание

Специален изход за досъп при необходимост от монтаж и демонтаж на обемна техническа механизация на покрива. Произвежда се по индивидуални за проекта размери.