Преградни армирани насипи – джоб стени

Преградни армирани насипи – джоб стени

Описание

Прилагане на модулни системи Зелен Terramesh за изграждане на двулицеви конструкции тип „озеленен армиран насип“.

Приложение

Изграждане на пасивни преградни системи за защита от падащи камъни при: голяма широчина на откоса, затруднен достъп и изисквания за вписване на конструкцията в околната среда.