Противодимни покривни люкове Bilco

Противодимни покривни люкове Bilco

Описание

Противодимните покривни люкове на Bilco са произведени в пълно съответствие с Европейския Регламент No 305/2011. Оценката е извършена на база на съответствието с изискванията на EN12101-2 2003-09. Противодимните люкове на Bilco могат да бъдат използвани едновременно като вентилационни клапи и за регулиране на температурата вътре в сградата. Bilco могат да осигурят оборудване за контролно управление на противодимни системи, вентилация и достъп. И двата вида покривни изходи – двойни или единични предлагат отлична превенция от топлинни мостове и въздухопропускливост и могат да бъдат произведени в специфични  размери за конкретни проекти.

Приложение

 • Жилищни с гради;
 • Офиси и търговски площи;
 • Сгради;
 • Самолетни хангари;
 • Аудитории;
 • Концертни зали и театри;
 • Конгресни центрове;
 • Гимназии;
 • Производствени предприятия;
 • Търговски центрове;
 • Училища;
 • Болници;
 • Дистрибуционни центрове;
 • Домове за възрастни хора.

Предимства

 • Дават възможност за удължаване на възможното време за евакуация и намаляват риска от вдишване на дим и токсични газове;
 • Подобряват видимостта, което позволява бързото локализиране на огнището от пожарникарите;
 • Осигуряват защита срещу появяването на вторични огнища и разпространение на огъня;
 • Извеждат вредните и взривоопасни газове;
 • Осигуряват защита на конструкцията от разрушителната топлина от огъня;
 • Редуцират се повредите по елементите на сградата;
 • Могат да се използват за достъп и вентилация.