Сегментна стена тип MacRes с вертикално бетоново лице

Сегментна стена тип MacRes с вертикално бетоново лице

Описание

Система MacRes е идеално решение при изграждане на вертикални стени, подложени на големи натоварвания, или там където архитектурния проект изисква използване на лицеви панели с определен дизайн, включително при пътни и жп конструкции,
хидротехнически съоръжения и гражданско строителство.

Елементи

  • армировка (стоманена или синтетична);
  • готови бетонни панели (лицеви, ъглови и завършващи);
  • допълнителни компоненти (болтове, скоби, подложки, система за повдигане).

Параметри

  • Вертикално лице;
  • Улеснена и ускорена технология на изпълнение;
  • Дълготрайност;
  • Висока носимоспособност.

Проекти: