НачалоПродуктиГеосистемиГеосинтетични продуктиСинтетични рогозкиРогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа

Рогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа

Рогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа

Описание

MacМat® е триизмерна, армирана синтетична рогозка, съставена от два компонента, съчетани по време на производствения процес:
  • триизмерна полимерна рогозка
  • армираща структура от двойно усукана телена мрежа.
Армировката от двойно усукана телена мрежа може да бъде с различни: растер на мрежата,  дебелина на телта и тип на антикорозионна защита.

Приложение

  • Ерозионен контрол при много стръмни и дълги откоси;
  • Рекултивация на сметища;
  • Ерозионен контрол при открити канали и съоръжения.