MacMat R1020

MacMat R1020

Описание

Подходяща е за изграждане на геопластики в близост до детски площадки и в парковото пространство, където се очаква интензивно натоварване от страна на посетителите. Прилага се за защита от повърхностна ерозия.
Представлява триизмерна структура от екструдирани полипропиленови мононишки, термично споени в контактната зона и фабрично армирани със синтетична мрежа.

Приложение

 • За защита на откоси, подложени на повърхностна ерозия;
 • При изграждане на земни насипи, където оформя лицето и позволява последващо озеленяване;
 • При изграждане на затревени отводнителни канали, езера и други водни съоръжения;
 • За подпомагане на хидропосевни мероприятия;
 • За оформяне на геопластики;
 • При детски площадки и в парковото пространство, където се очаква интензивно натоварване от страна на посетителите.

Предимства

 • Използването на рогозката намалява вероятността от изнасянето на горния почвен слой и образуването на канали по повърхността на откоса;
 • Стабилизирайки почвената повърхност създава условия за развитие на засадената растителност;
 • Структурата на рогозката задържа почва и тревно семе, което подпомага дейностите по затревяването.

Монтаж

 • За монтажа на рогозката е необходимо да се отстранят всички неравности и растителност от повърхността на терена;
 • Плътното фиксиране на рогозката към земната основа се осъществява посредством земни анкери със застопоряващ диск и винтови анкери TL-P1/TL-P3;
 • При нужда от разкрояване на рогозката по контура на терена или около дървета и други елементи, тя се изрязва с помощта на макетен нож или ножица;
 • При полагане на няколко парчета рогозка, те се застъпват надлъжно и напречно минимум 10-15 см;
 • След полагане рогозката се покрива с хумусна почва.

Подобни продукти: