Система EcoWall

Система EcoWall

Описание

EcoWall е изключително практична и лесна за изпълнение гъвкава система за моделиране на терена и изграждане на подпорни стени със зелено лице. Тя е компактна и лесно преносима в лек автомобил. Функционалността, устойчивостта и целостта на системата се осигуряват, след като секциите се разпънат и запълнят с инертен материал. В повечето случаи за пълнител на секциите се използва изкопния материал на обекта, което е едно от съществените предимства на системата, а перфорацията по стените й осигурява постоянен дренаж на водния отток. За да се озелени лицевата част, предните два реда клетки трябва задължително да бъдат запълнени с хумус. След което в тях да бъдат засадени желаните от вас цветя и растения. След време, развилата се растителност ще скрие видимата част на системата.

Приложение

  • За моделиране на терена и създаване на озеленени подпорни стени;
  • За цветни джобове и лехи по протежение на откоси;
  • За създаване на цветарници с различна форма;
  • За изграждане на озеленени преградни и шумозащитни съоръжения.

Предимства

  • Опростен монтаж, неизискващ специални умения;
  • Възможност за запълване с широка гама инертни материали;
  • Висока надеждност и носимоспособност;
  • Дълготрайност.

Параметри

Предлага се на отделни секции, h=20 см, размер на секцията в разгънато състояние 1,34 x 2,59 м.