Система EcoWeb Garden

Система EcoWeb Garden

Описание

Представлява затваряща система от ултразвуково заварени ленти, които в разгънато състояние имат формата на пчелна пита.

Приложение

  • При вертикалното планиране на терена за повърхностното му укрепване;
  • За моделиране на терена и създаване на геопластики;
  • За стабилизиране на бреговете при изграждане на изкуствени езера и реки;
  • За усилване на основи под паркинги, алеи и автомобилни подходи;
  • При изграждане на паркинг зони от чакъл или друг инертен материал.

Предимства

  • Висока надеждност и носимоспособност;
  • Дълготрайност;
  • Опростен монтаж, неизискващ специални умения;
  • Възможност за запълване с широка гама материали.

Решения:

Проекти: