EcoWeb Garden HD100

EcoWeb Garden HD100

Описание

Система от ленти с височина 10см, подходяща за изграждане на чакълирани трафик зони (система Drain Road), полагане по откоси с наклон до 45о, където стабилизира повърхността им и ги предпазва от повърхностна ерозия. След полагане дава възможност за озеленяване чрез затревяване или засаждане на растителност.

Подобни продукти: