EcoWeb Garden LD50

EcoWeb Garden LD50

Описание

Система от ултразвуково заварени ленти с височина 5 см. Подходяща за изграждане на чакълирани пътеки без автомобилен трафик (система Drain Road), полагане по откоси с минимален наклон, оформяне на геопластики.

Подобни продукти: