EcoWeb Garden MD75

EcoWeb Garden MD75

Описание

Система от ленти с височина 7,5 см. Подходяща за изграждане на затревени паркинги и обслужващи затревени пътища (система Grass Road), полагане по откоси с минимален наклон, оформяне на геопластики. Стандартна 17.4 кв.м.

Подобни продукти: