Система за екстензивен зелен покрив GreenSky

Система за екстензивен зелен покрив GreenSky

Описание

Иновативна система за екстензивни покривни градини със седумен чим, предоставяща възможност за изграждане на зелени покриви върху конструкции с нисък профил и относително слаба товароносимост. Състои се от водозадържащ текстил, мембрана с дренажни и водозадържащи функции, олекотен торфен субстрат и седумен чим, с обща височина на профила – 8 см.

Приложение

Озеленяване на покриви и тераси.

Предимства

  • Изключително малка дебелина;
  • Възможност за озеленяване със седуми, полски треви и цветя;
  • Иновативните олекотени материали, значително намаляват общото тегло на системата.

Параметри

  • Дебелина на системата – 8 см;
  • Тегло в сухо/мокро състояние – 25 кг / 45 кг.