Система Terramesh®

Система Terramesh®

Описание

Елементите на системата за армиран насип Terramesh® се произвеждат от двойно усукана телена мрежа, дълбоко поцинкована с Galmac® покритие и Polimac (полимерно покритие) . Всеки модул представлява единен панел, разделен условно на:
  • лицева част, оформена като габион и запълнена с камък – якост и дренаж на конструкцията;
  • армираща насипа опашка, неразделно продължение на лицевата част.
За разлика от Зеления Terramesh®, тук модулите не позволяват развитие на растителност, освен ако не е предвиден вегетативен джоб в предната част на елементите.

Приложение

  • Много стръмни и вертикални откоси;
  • Корекции на реки и канали, за които се изисква сериозна защита на лицевата част от ерозия;
  • Подпорни съоръжения в зони със сух климат, където е трудно развитието на растителност.

Решения:

Проекти: