Система Зелен Terramesh®

Система Зелен Terramesh®

Описание

Зеленият Terramesh® е природосъобразна конструкция тип „армиран насип“. Модулите на системата се състоят от:

  • хексагонална, двойно усукана телена мрежа 8х10;
  • геосинтетична или био-рогозка за ерозионен контрол;
  • лицев панел от заварена мрежа;
  • 2 подпиращи стоманени елемента;
  • допълнително осигуряване с 4 броя обтегача.

Телената мрежа, от която се произвеждат елементите на конструкцията, е дълбоко поцинкована с Galmac® покритие на телта  ( Zn – Al5% сплави ) и Polimac (полимерно покритие).

Приложение

Зеленият Terramesh®  се използва за армиране на насипи, когато няма наличен скален материал и озеленяването на лицевата част на конструкцията е задължително условие.