Swellflex RB Каучуков профил за работни фуги

Swellflex RB Каучуков профил за работни фуги

Описание

SWELLFLEX RB – уплътнителен набъбващ профил от каучуков композит, съставен от естествен бутилкаучук, смоли, полиетилени и силикони, който при контакт с вода увеличава обема си, като в случай, че се намира в затворено пространство, той се самоуплътнява.

Приложение

За уплътняване на работни фуги.

Модели