Земни анкери

Земни анкери

Описание

Земните анкери се състоят от следните компоненти:

  • Глава на анкера с носимоспособност от 5 до 32.5 kN;
  • Стоманено поцинковано въже с различни дължини и диаметри;
  • Завършващ елемент – в зависимост от приложението може да въжето да бъде оформено като "ухо" със заключващ елемент или комплектован със застопоряващ диск ( стоманен поцинкован или с полимерно покритие) със заключваща система.

Приложение

  • За укрепване и фиксиране на габионни подпорни стени и други архитектурни елементи;
  • За фиксиране на рогозки и геоклетъчни системи за ерозионен контрол.

Предимства

  • Висока надеждност и дълготрайност;
  • Опростен монтаж;
  • Компактни рамери при доставка;
  • Подходящи за монтаж при всякакъв вид почва;
  • Възможност за механизиран монтаж.